Občina šenčur vabi (02,04.2016)


Po uspešno izvedenih spomladanskih čistilnih akcijah v prejšnjih letih, ki so z razdelitvijo na posamezne krajevne in vaške skupnosti ter na druge manjše odseke, obsegale čiščenje celotnega področja občine Šenčur, si želimo tudi v letošnjem letu uspešno pristopiti k izvedbi skupne čistilne akcije.

Čistilna akcija na področju celotne občine bo potekala v SOBOTO, dne 2.4.2016, s pričetkom ob 8. uri.

OBČINA ŠENČUR

ŽUPAN Ciril Kozjek l.r.