TIC Preddvor


Pozdravljeni,

Pošiljam vam objavo za najem stojnic v decembru, kjer lahko v središču
Preddvora ponudite morebitne svoje izdelke kot decembrska darila,….
verjamem, da je v vsaki vasi kdo, ki prodaja kaj izvirnega in
domačega, saj so ti izdelki najbolj primerni za decembrska
obdarovanja, sporočite in se dogovorimo, objava na spodnjem naslovu,

http://www.preddvor-tourism.si/novoletna-ponudba-za-najem-stojnic-v-preddvoru/

lep pozdrav, Mirjam Pavlič