zbor članov TD (15.02.2023)

Kdaj

15. 02. 2023    
18:00 - 20:00

Turistično društvo Šenčur vabi članice in člane na

ZBOR ČLANOV TD ŠENČUR

Zbor članov bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 18. uri v dvorani Doma krajanov v Šenčurju.

Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdravni nagovor predsednice TD Šenčur Damjane Pečnik
2. Izvolitev organov zbora članov
3. Letna poročila o poslovanju društva za leto 2022:
– poročilo predsednice društva
– poročilo o finančnem poslovanju
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo verifikacijske komisije
4. Razprava in sprejem poročil
5. Volitve predsednika društva, UO, NO in ČR
6. Program dela za leto 2023
7. Razno

Vljudno vabljeni!